Політика конфіденційності


Ця Політика розроблена ФОП Шевцов С.М. (далі, «Продавець») у відповідності до Закону України від 01.06.2010 г. №2297-VI «Про захист персональних даних» і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Продавцем з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, що використовує сервіси Продавця (далі, «Користувача») при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

При реєстрації на сайті http://clicktex.com.ua (далі, «Сайт») Користувач надає наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса і найменування компанії. Надаючи свої персональні дані Продавцю, Користувач погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі з метою виконання Продавцем зобов'язань перед Користувачем в рамках Публічної оферти, просування Продавцем послуг, проведення електронних і sms опитувань, контролю результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, організації доставки кореспонденції, проведення розіграшів призів серед користувачів, контролю задоволеності Користувача, а також якості послуг, що надаються Продавцем.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) витяг, використання, передачу (в тому числі передачу третім особам, у тому числі транскордонну передачу, якщо необхідність в ній виникла в ході виконання зобов'язань), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Користувача з його згоди, вираженого за допомогою вчинення ним дій, однозначно ідентифікують цього Користувача та дозволяють достовірно встановити його волевиявлення на отримання повідомлення. Користувач має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови шляхом інформування Продавця про відмову по телефону +38 (097) 191-98-94 або штяхом направлення відповідної заяви на електронну адресу Продавца: [email protected]. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем.

Відкликання згоди на обробку персональних даних здійснюється шляхом відкликання акцепту цієї Публічної оферти.

Продавець має право використовувати технологію «Cookies» (далі, «Кукі»). Кукі не містять конфіденційну інформацію. Користувач дає згоду на збір, аналіз і використання Кукі, в тому числі третіми особами для цілей формування статистики та оптимізації рекламних повідомлень.

Продавець отримує інформацію про ip-адресу Користувача. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем на Сайті в загальнодоступній формі.

Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень.